Het soefi-huis in Leiden

Adres:
Jan van Goyenkade 19
2311 BA Leiden
tel. 071-5124001
e-mail: nimatullahi@nimatullahi-soefi.nl

Rekeningnummer: 52 03 25 176

Wat is een soefi-huis?
Een soefi-huis of khaniqah is de plaats waar soefi's bijeenkomen voor hun bijeenkomsten (majlis of sama') en hun geestelijke oefeningen. Het is de thuisbasis van de soefi's, de derwisjen. Ook al wordt er gebeden, een khaniqah is geen moskee, en ook al wordt er soms muziek gemaakt, het is geen theater of disco.
In de khaniqah staat de innerlijke concentratie op God centraal en hoort men zich volgens de speciale etiquette van eerbied en liefde te gedragen.

Algemene informatie over het soefisme:
Belangstellenden kunnen in het soefi-huis algemene informatie krijgen over het soefisme. Behalve door het lezen van onze publicaties, die in het soefi-huis kunnen worden aangeschaft, is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Voor algemene informatie of het maken van een afspraak, bel: 071-5124001.

Soefi-bijeenkomsten:
In het soefi-huis wordt twee maal in de week een meditatieve soefi-bijeenkomst gehouden:
op donderdag avond en op zondagavond.
Deze bijeenkomsten zijn in principe gesloten, maar onder voorwaarden ook toegankelijk voor belangstellenden. Voor verdere informatie of het maken van een afspraak, bel: 071-5124001.

Persoonlijke begeleiding:
In het soefi-huis te Leiden is shaikha Sajidah Abdus Sattar degene die aangewezen is om soefi's en niet-soefi's persoonlijk kan adviseren op het gebied van geestelijke processen en spirituele ontwikkeling. Voor informatie of het maken van een afspraak, bel: 071-5124001.